นิทรรศการ “CONSOLIDATION” “ผสม กลม กลืน”

แสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

นิทรรศการ “CONSOLIDATION” “ผสม กลม กลืน”

แสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ มณีรัตน์

อาจารย์รตา อักษรทอง

อาจารย์ลีลา พรหมวงศ์

แนวคิด เพื่อรวบรวมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ และเทคนิคที่หลากหลายซึ่งเกิดมาจากอาจารย์แต่ละคน ซึ่งมีความชำนาญต่างกัน เมื่อมาอยู่รวมกันแป็นกลุ่มจึงเกิดความงามในความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ดูรับรู้ถึงความเป็น “สุนทรียะ” ในนิยามที่แตกต่างกัน แต่ผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัวเป็นเสมือนกลุ่มคนในสังคมที่อยู่ร่วมกันได้แม้จะมีความแตกต่าง ที่จะเข้ากันได้ต้องอาศัยความเข้าใจ และการยอมรับซึ่งกันและกัน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 16 – 27 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

*พิธีเปิด วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


#นิทรรศการ #ผลงานของคณาจารย์ #สาขาวิชาจิตรกรรม #ภาควิชาวิจิตรศิลป์ #วิทยาลัยเพาะช่าง

#จิตรกรรม #ประติมากรรม #ทัศนศิลป์


Ratchadamnoen Contemporary Art center

84 Ratchadamnoen Avenue Bowonniwet Khet Phra Nakhon Bangkok 10200,

Tel:  +66 2 224 8030 # 202, 302, 315

www.rcac84.com


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

16 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031