นิทรรศการ “HUMAN HUMAN HUMAN” Art Exhibition (What a Wonderful World)

โดย ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

By Pongdej Chaiyakut

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

นิทรรศการ “HUMAN HUMAN HUMAN” Art Exhibition (What a Wonderful World)

โดย

โดย ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

By Pongdej Chaiyakut

เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ประธานในพิธี คุณเยาวณี นิรันดร

Vermissage by Yaovanee Nirandara

Opening Exhibition 8 October 2022, 6.00 pm.

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 9 – 29 ตุลาคม 2565

Exhibition from 9 – 29 October 2022

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

At 1st Floor Exhibition Space Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok.


– Sunday (close on Monday and Public Holiday)

ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#RcacPR#Rcac84#84rcac#Rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

9 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65

พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031