นิทรรศการ “SENSE MAKING : INTERACTION DESIGN”

ผลงานการออกแบบทดลอง โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานิทรรศการศิลป์ ภาควิชานฤมิตศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

 เชิญชวนทุกท่านชมผลงาน

นิทรรศการ

SENSE MAKING : INTERACTION DESIGN

ผลงานการออกแบบทดลอง โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานิทรรศการศิลป์ ภาควิชานฤมิตรศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดแสดงวันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2565

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(หมายเหตุ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เปิดให้ชมนิทรรศการถึงเวลา 15.00 น.)


“SENSE MAKING : INTERACTION DESIGN”

Experimental Design Projects by 3rd year Students,

Exhibirion, event, and experience design Major,

Department of Creative Arts,

Faculty of Fine and Applied Arts,

Chulalongkorn University

Exhibit on 5 and 7 June 2022

at Workshop 1, on 2nd floor, Ratchadamnoen Contemporary Art Center

(Note: On June 7, 2022, the exhibition is open until 3:00 PM.)

#SENSEMAKING#INTERACTIONDESIGN#Experimental#Design#Projects

#นิทรรศการ#ผลงานการออกแบบทดลอง#สาขานิทรรศการศิลป์

#ภาควิชานฤมิตศิลป์#คณะศิลปกรรมศาสตร์#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยRatchadamnoen Contemporary Art center

84 Ratchadamnoen Avenue Bowonniwet Khet Phra Nakhon Bangkok 10200,

Tel:  +66 2 224 8030 # 202, 302, 315

www.rcac84.com


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84Rcac #Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

5 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031