นิทรรศการ แฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ THE FUTURE OF FASHION – CULTURE FOR CREATIVE TOURISM EXHIBITION AND SEMINAR

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#กําลังมา #เตรียมพบกับ
#Rcac #ขอเชิญชม 

ขอเชิญชม

นิทรรศการแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

THE FUTURE OF FASHION – CULTURE FOR CREATIVE TOURISM EXHIBITION AND SEMINAR

(ภายใต้โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้รับทุนจากโครงการ “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 2) 

โดย

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

(DEVELOPMENT OF CREATIVE TOURISM)

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้ โครงการย่อยที่ 1.1

โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดแสดงวันที่ 2 – 12 พฤศจิกายน 2564

10.00 – 19.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

*พิธีเปิดงาน 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น.

การประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับการสนับสนุนโดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสิ่งทอแฟชั่นไลฟ์สไตล์ร่วมกับผู้ประกอบการคลัสเตอร์

สิ่งทอพื้นถิ่นจังหวัดน่าน ได้รับการสนับสนุนโดย โครงการ “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 2 ประเภท โครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนดประเด็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (DEVELOPMENT OF CREATIVE

TOURISM) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการย่อยที่ 1.1

โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดทําการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ติดต่อ – สอบถาม

โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315 โทรสาร 0 2224 8031
E-mail : [email protected]


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

Google Map : RCAC https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

2 พ.ย. 64 - 12 พ.ย. 64

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031