นิทรรศการ Eye Scramble

Eye Scramble
นิทรรศการศิลปกรรมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4
สาขาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

3 – 14 กันยายน 2562
(พิธีเปิดนิทรรศการ 6 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น.)

 

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 


 

Eye Scramble
An exhibition by 3rd and 4th year students from Faculty of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute

 

3 – 14 September 2019
(Opening Reception: 6 September 2019, 5 PM onwards)

 

at Exhibition 5 and U-Gallery
Ratchadamnoen Contemporary Art CenterX