ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

The rise of citie and the fall of cars

ชื่อหนังสือ The rise of citie and the fall of cars เกริ […]

Biennale Architettura 2018. Freespace. Short guide

ชื่อหนังสือ Biennale Architettura 2018. Freespace. Shor […]

Conversation with Studen : Le Corbusier

ชื่อหนังสือ Conversation with Studen : Le Corbusier เกร […]

Conversation with Studen : Louis I. Kahn

ชื่อหนังสือ Conversation with Studen : Louis I. Kahn เก […]

Conversation with Studen : Peter Smithson A space for Our Generation

ชื่อหนังสือ Conversation with Studen : Peter Smithson A […]

CONVERSATIONS WI TH MIES VAN DER ROHE

ชื่อหนังสือ CONVERSATIONS WI TH MIES VAN DER ROHE เกริ่ […]

Adolf Loos Spoken into the void : อดอลฟ์ โลส บทสนทนาแต่งความว่างเปล่า

ชื่อหนังสือ Adolf Loos Spoken into the void : อดอลฟ์ โล […]

On Wethering : The life of buildings in time

ชื่อหนังสือ On Wethering : The life of buildings in tim […]

ปฐมบท ทฤษฎีสถาปัตยกรรม

ชื่อหนังสือ ปฐมบท ทฤษฎีสถาปัตยกรรม เกริ่นนำ – ผู้ […]

BAAN THAI NOW

ชื่อหนังสือ BAAN THAI NOW เกริ่นนำ – ผู้แต่ง Nith […]

DETAIL STEEL Vol. 10

ชื่อหนังสือ DETAIL STEEL Vol. 10 เกริ่นนำ – ผู้แต […]

BAWA geoffrey bawa : the colplete works

ชื่อหนังสือ BAWA geoffrey bawa : the colplete works เกร […]

การจัดการสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMEN T)

ชื่อหนังสือ การจัดการสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEM […]

Architecture: Form, Space, & Order

ชื่อหนังสือ Architecture: Form, Space, & Order เกริ […]

20 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สถาปัตยกรรม

ชื่อหนังสือ 20 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สถาปัตยกรรม เกร […]

Framing Architecture: The Poetics of Architectural Photography

ชื่อหนังสือ Framing Architecture: The Poetics of Archit […]

Designing the World’s Best Museums & Art Galleries

ชื่อหนังสือ Designing the World’s Best Museums &a […]

Dictionary Of thai architecture

ชื่อหนังสือ Dictionary Of thai architecture เกริ่นนำ &# […]

A+t 38: Strategy and Tactics in Public Space

ชื่อหนังสือ A+t 38: Strategy and Tactics in Public Spac […]

Public Space Acupuncture

ชื่อหนังสือ Public Space Acupuncture เกริ่นนำ – ผ […]

Innovation and Application of Green Building Materials – Public Buildings Vol.2

ชื่อหนังสือ Innovation and Application of Green Buildin […]

Innovation and Application of Green Building Materials – Public Buildings Vol.1

ชื่อหนังสือ Innovation and Application of Green Buildin […]

New Panel Layout for Competition Vol.2

ชื่อหนังสือ New Panel Layout for Competition Vol.2 เกริ […]

New Panel Layout for Competition Vol.1

ชื่อหนังสือ New Panel Layout for Competition Vol.1 เกริ […]

Sense

ชื่อหนังสือ Sense เกริ่นนำ – ผู้แต่ง Nithi Sthapi […]

1 2 10

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031