ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

The Movie Book

ชื่อหนังสือ The Movie Book เกริ่นนำ – ผู้แต่ง DK […]

ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน

ชื่อหนังสือ ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน เกริ่นนำ – […]

Sell Your Story in A Single Sentence

ชื่อหนังสือ Sell Your Story in A Single Sentence เกริ่น […]

1001 Movies You Must See Before You Die

ชื่อหนังสือ 1001 Movies You Must See Before You Die เกร […]

The Art of Kubo and the Two Strings

ชื่อหนังสือ The Art of Kubo and the Two Strings เกริ่นน […]

Tim Palen: Photographs from the Hunger Games

ชื่อหนังสือ Tim Palen: Photographs from the Hunger Game […]

Francois Truffaut

ชื่อหนังสือ  Francois Truffaut เกริ่นนำ – ผู […]

11th thai short film and video festival 2017

ชื่อหนังสือ 11th thai short film and video festival 201 […]

10th thai short film and video festival 2017

ชื่อหนังสือ 10th thai short film and video festival 201 […]

Cut: The Unseen Cinema

ชื่อหนังสือ Cut: The Unseen Cinema เกริ่นนำ – ผู้ […]

Film: Tacita Dean

ชื่อหนังสือ Film: Tacita Dean เกริ่นนำ – ผู้แต่ง […]

The Phantom of the Opera: 25th Anniversary Edition

ชื่อหนังสือ The Phantom of the Opera: 25th Anniversary […]

A PICTORIAL HISTORY OF Sex IN THE Movies

ชื่อหนังสือ A PICTORIAL HISTORY OF Sex IN THE Movies เก […]

Cinema 1976: ’76

ชื่อหนังสือ Cinema 1976: ’76 เกริ่นนำ – ผู้ […]

Box Office Champs: The Most Popular Movies of the Last Fifty Years

ชื่อหนังสือ Box Office Champs: The Most Popular Movies […]

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031