ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๓ ทศวรรษ ผู้ทำคุณประโยนช์ต่อพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือ ๓ ทศวรรษ ผู้ทำคุณประโยนช์ต่อพระพุทธศาสนา เก […]

เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา

ชื่อหนังสือ เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา เกริ่นนำ – ผู […]

สรุปการดำเนินงานพระกฐิน และกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

ชื่อหนังสือ สรุปการดำเนินงานพระกฐิน และกฐินพระราชทาน ปร […]

ศิลปะร่วมสมัยไทย = Thai contemporary art

ชื่อหนังสือ ศิลปะร่วมสมัยไทย = Thai contemporary art เก […]

1 12 13

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031