ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ASEAN Eye Culture

ชื่อหนังสือ ASEAN Eye Culture เกริ่นนำ – ผู้แต่ง […]

GREAT ARTISTS

ชื่อหนังสือ GREAT ARTISTS เกริ่นนำ – ผู้แต่ง Melv […]

OX, affichage libre = OX, Plakatkunst = OX, public posters

ชื่อหนังสือ OX, affichage libre = OX, Plakatkunst = OX, […]

Art & visual culture : a reader

ชื่อหนังสือ Art & visual culture : a reader เกริ่นน […]

Sam Hunter American Art of the 20th Century 839 illustrations 166 in colour

ชื่อหนังสือ Sam Hunter American Art of the 20th Century […]

ASEAN exhibition of paintings and photographs, 1982 : landscape in contemporary art forms.

ชื่อหนังสือ ASEAN exhibition of paintings and photograp […]

Adriaen van de Velde: Dutch Master of Landscape

ชื่อหนังสือ Adriaen van de Velde: Dutch Master of Lands […]

Documenta 11_Platform 5 : Ausstellungsorte : exhibition venues

ชื่อหนังสือ Documenta 11_Platform 5 : Ausstellungsorte […]

Arts of the environment

ชื่อหนังสือ Arts of the environment เกริ่นนำ – ผู […]

FODOR Amsterdam Koopt Kunst / Amsterdam buys art

ชื่อหนังสือ FODOR Amsterdam Koopt Kunst / Amsterdam buy […]

AMERICAN ART SINCE 1900 A Critical History

ชื่อหนังสือ AMERICAN ART SINCE 1900 A Critical History […]

Museum of contemporary art Sarajevo

ชื่อหนังสือ Museum of contemporary art Sarajevo เกริ่นน […]

Akademie X : lessons in art + life

ชื่อหนังสือ Akademie X : lessons in art + life เกริ่นนำ […]

Abstract painting

ชื่อหนังสือ Abstract painting เกริ่นนำ – ผู้แต่ง […]

Art in Detail: 100 Masterpieces

ชื่อหนังสือ Art in Detail: 100 Masterpieces เกริ่นนำ “ก […]

kim jung gi 2018 sketch collection

ชื่อหนังสือ kim jung gi 2018 sketch collection เกริ่นนำ […]

Norman Rockwell: Behind the Camera

ชื่อหนังสือ Norman Rockwell: Behind the Camera เกริ่นนำ […]

Nuevo mundo : latin american street art

ชื่อหนังสือ Nuevo mundo : latin american street art เกร […]

The Interactive Art Book

ชื่อหนังสือ The Interactive Art Book เกริ่นนำ จะเป็นอย่ […]

Van Gogh (Basic Art Album)

ชื่อหนังสือ Van Gogh (Basic Art Album) เกริ่นนำ “ […]

1 16 17

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031