ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟัรดูอัยน์) พ.ศ.2553 ของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อหนังสือ หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟัรดูอ […]

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์

ชื่อหนังสือ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที […]

หนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจ นางคำน้อย อุลุชาฎะ

ชื่อหนังสือ หนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจ นางคำน้อย อุลุช […]

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

ชื่อหนังสือ จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ […]

โครงการประกวดภาพถ่ายค่านิยม 12 ประการ : สร้างชาติและประชาชนให้เข้มแข็ง

ชื่อหนังสือ โครงการประกวดภาพถ่ายค่านิยม 12 ประการ : สร้ […]

รางวัลศิลปาธรประจำปี 2557 Silpathorn awards 2014

ชื่อหนังสือ รางวัลศิลปาธรประจำปี 2557 Silpathorn awards […]

รางวัลศิลปาธร 2553 Silpathorn awards 2010

ชื่อหนังสือ รางวัลศิลปาธร 2553 Silpathorn awards 2010 เ […]

รางวัลศิลปาธร 2552 Silpathorn awards 2009

ชื่อหนังสือ รางวัลศิลปาธร 2552 Silpathorn awards 2009 เ […]

รางวัลศิลปาธรประจำปี 2551 Silpathorn awards 2008

ชื่อหนังสือ รางวัลศิลปาธรประจำปี 2551 Silpathorn awards […]

รางวัลศิลปาธร 2550 Silpathorn awards 2007

ชื่อหนังสือ รางวัลศิลปาธร 2550 Silpathorn awards 2007 เ […]

รางวัลศิลปาธร 2549 Silpathorn awards 2006

ชื่อหนังสือ รางวัลศิลปาธร 2549 Silpathorn awards 2006 เ […]

รางวัลศิลปาธรประจำปี 2548 Silpathorn awards 2005

ชื่อหนังสือ รางวัลศิลปาธรประจำปี 2548 Silpathorn awards […]

นิทรรศการโครงการค่ายเยาชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6

ชื่อหนังสือ นิทรรศการโครงการค่ายเยาชนสร้างสรรค์ผลงานศิล […]

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 13

ชื่อหนังสือ ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 13 เกริ่ […]

พระบรมราชูปถัมภ์กิจกรรมการศาสนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชื่อหนังสือ พระบรมราชูปถัมภ์กิจกรรมการศาสนา ในพระบาทสมเ […]

สื่อประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย

ชื่อหนังสือ สื่อประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย เกริ่ […]

เที่ยว 100 พิพิธภัณฑ์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ชื่อหนังสือ เที่ยว 100 พิพิธภัณฑ์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เกริ […]

ทางเอก

ชื่อหนังสือ ทางเอก เกริ่นนำ – ผู้แต่ง พระปราโมทย์ […]

80 ปี หลวงปู่จันทา ถาวโร

ชื่อหนังสือ 80 ปี หลวงปู่จันทา ถาวโร เกริ่นนำ – ผ […]

นำชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

ชื่อหนังสือ นำชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เกริ่นนำ – ผ […]

พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่

ชื่อหนังสือ พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่ เกริ่นนำ – […]

หินและคริสตัล 2 พลังแห่งความรัก

ชื่อหนังสือ หินและคริสตัล 2 พลังแห่งความรัก เกริ่นนำ &# […]

หินและคริสตัล พลังชีวิต

ชื่อหนังสือ หินและคริสตัล พลังชีวิต เกริ่นนำ – ผู […]

ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด

ชื่อหนังสือ ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด เกริ่นนำ – ผู้ […]

หลงศิลป์ในถิ่นผู้ดี

ชื่อหนังสือ หลงศิลป์ในถิ่นผู้ดี เกริ่นนำ – ผู้แต่ […]

1 2 3 13

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031