การประกวดและนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ ๓ – เวียดนาม ๒๐๒๐ (3RD ASEAN GRAPHIC ARTS COMPETITION AND EXHIBITION – VIET NAM 2020) โดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนาม กำหนดจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

การประกวดและนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ ๓ – เวียดนาม ๒๐๒๐ (3RD ASEAN GRAPHIC ARTS COMPETITION AND EXHIBITION – VIET NAM 2020) โดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนาม กำหนดจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

#Rcac #ประชาสัมพันธ์ #การประกวด #และนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์

การประกวดและนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ ๓ – เวียดนาม ๒๐๒๐ (3rd ASEAN Graphic Arts Competition and Exhibition – Viet Nam 2020) #โดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนาม กำหนดจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่สำหรับศิลปินอาเซียนด้านภาพพิมพ์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและนำเสนอเทคนิคการพิมพ์รูปแบบใหม่ภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละประเทศในอาเซียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและความสมัครสมานสามัคคีของอาเซียน รวมทั้งยังเป็นหนึ่ง
ในกิจกรรมเนื่องในวาระที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประธานอาเซียน ในปี ๒๕๖๓ นี้
• การประกวดศิลปะภาพพิมพ์จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “อาเซียน: อัตลักษณ์ – ศิลปะ – ความสมัครสมาน – พัฒนาการ (ASEAN: Identity – Art – Solidarity – Development)”
• ประเภทผลงานที่ สามารถส่งเข้าประกวดได้แก่
– ภาพพิมพ์ผิวนูน (Relief print)
– ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio print)
– ภาพพิมพ์เทคนิควัสดุปะติด (Collagrap)
– ภาพพิมพ์พื้นราบ (Planography)
– ภาพพิมพ์หิน (lithography)
– ภาพพิมพ์ลายฉะลุ (Stencil print)
– Monotype/ Monoprint, Cyanotype (blue print)
– ภาพพิมพ์กาว (Gumprint)
– ภาพพิมพ์ดิจิทัลและภาพพิมพ์สามมิติ (Digital print and Dimensional prints: print installation, printmaking book art, multi-layered prints)
**โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องจัดทำภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐(2017) จนถึงปัจจุบัน**

นำส่งผลงานตามขนาดและรูปแบบที่กำหนดตามเอกสารแนบไปยังหน่วยงานผู้จัดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected]
ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑, ๒ และ ๓ จะได้รับเชิญไปร่วมงานในพิธีเปิด ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยหน่วยงานผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศเวียดนาม และค่าที่พัก รายละเอียดข้อกำหนดและใบสมัครปรากฏตามเอกสารแนบ

https://drive.google.com/open?id=1sQ8F3JZw-HhrhzNLa7JX2DipliawOZfZ

ที่มา https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/

#RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031