กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เวลาตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

– วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม


– วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
นายสยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

– วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ

– วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
นายนที อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์

– วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2562
นายอานันท์ นาคคง สาขาดนตรี

– วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์

– วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง


สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง :
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร. 02 2093755
อีเมล์ [email protected]

หมายเหตุ
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
– กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปาธร ปีพุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
– กรุณามาลงทะเบียนเวลา 12.30 น.


– วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
ผศ. บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

https://www.facebook.com/watch/?v=345966769674926

– วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
สยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

https://www.facebook.com/watch/?v=2285398908441990

– วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ

https://www.facebook.com/watch/?v=2323724084610035

– วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

นที อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์

https://www.facebook.com/watch/?v=1306577079506948

– วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562


อานันท์ นาคคง สาขาดนตรี

https://www.facebook.com/watch/?v=409744712983003

– วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562


วรพจน์​ พันธุ์พงศ์​ สาขาวรรณศิลป์

https://www.facebook.com/watch/?v=2320322158227430

– วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562


ดำเกิง ฐิตปิยศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง

https://www.facebook.com/watch/?v=513592169215725


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031