ขอเชิญชม นิทรรศการ การศึกษารูปแบบจิตรกรรมฝาผนังจากช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดเทพนิมิตร จังหวัดปัตตานี สู่งานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย โดย ดร.ศุภชัย สร้อยจิต

ขอเชิญชม นิทรรศการ การศึกษารูปแบบจิตรกรรมฝาผนังจากช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดเทพนิมิตร จังหวัดปัตตานี สู่งานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย โดย ดร.ศุภชัย สร้อยจิต

#Rcac #ขอเชิญชม #นิทรรศการ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ขอเชิญชมนิทรรศการ การศึกษารูปแบบจิตรกรรมฝาผนังจากช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดเทพนิมิตร จังหวัดปัตตานี สู่งานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

A study of mural painting patterns from local wisdom craftsmen at Wat Thepnimit, Pattani Province, to create contemporary art.

โดย ดร.ศุภชัย สร้อยจิต


ความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่นที่ใกล้จะถูกลบเลือนด้วยกาลเวลาที่ยาวนานถึง 156 ปี จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการ บันทึก ถ่ายทอด ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการนำเสนอในรูปแบบงานสองมิติ และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ให้ความงดงามทางด้านสุนทรีย คงอยู่ต่อไป

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ.ห้องนิทรรศการ 360* คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031