Facebook Logo

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin)

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเที่ยวงาน

ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ไหว้พระ เที่ยววัด ยลวัง สัมผัสพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และ ๒๑ แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์

(สวนสันติชัยปราการ ๒๑ เมษายน-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ )


สอบถาม/ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ocac.go.th

facebook : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ที่มา Facebook: https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture

(The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin)

21 – 25 April 2023

at National Museum Bangkok

Rattanakosin Old Town

Santichaiprakan Park (21 April – 7 May 2023)

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031