ขอเชิญร่วมกิจกรรม และชมนิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมกิจกรรม และชมนิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ประจำปี 2565

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม และ Urban Ally

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม และรับชม

นิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

ภายใต้ โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565

ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอาเซียนดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เขมร ญวน พม่า มอญ ลาว และมุสลิม โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ขนบประเพณีของชุมชนอาเซียนดังกล่าว ที่อยู่อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอย่างร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1. นิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 24 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น.

2. การบรรยายและเสวนา เรื่อง “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” และการสาธิตทางวัฒนธรรมด้านอาชีพและอาหารโดยผู้แทนชุมชนอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565

ติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ที่มา
https://www.facebook.com/943272082405322/posts/5198006916931796/

#ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน #ศูนย์อาเซียน #กระทรวงวัฒนธรรม #AseanCulturalCenter

#Rcacfromhome #Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031