Facebook Logo

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เข้ากองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้การอุดหนุนแก่ศิลปินและผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และการสร้างสรรค์งานศิลปะเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เข้ากองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้การอุดหนุนแก่ศิลปินและผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และการสร้างสรรค์งานศิลปะเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

“ทุกการให้” คือพลังต่อยอดความฝันและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมัย เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้ต่อยอดความฝันและ

งานสร้างสรรค์ศิลปินและศิลปะร่วมสมัย โดยสามารถบริจาคด้วยตนเอง เป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย

ในนาม ‘กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย’ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

หรือ บริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด e-Donation

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (โดยไม่ต้องนำหลักฐาน มาแสดงต่อกรมสรรพากร)

พร้อมรับของที่ระลึก (จำนวนจำกัด *เงื่อนไข เป็นไปตามที่กองทุนฯกำหนด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 209 3753 หรือ เพจเฟซบุ๊ก “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 209 3754

FB : กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

http://www.ocac.go.th

http://ocacartfund.go.th

ที่มา Facebook: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#เงินอุดหนุน

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031