ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” ตอน “ภาพพิมพ์แกะไม้” โดย อ. ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ และ อ. วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” ตอน “ภาพพิมพ์แกะไม้” โดย อ. ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ และ อ. วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.

เสนอตอน “ภาพพิมพ์แกะไม้”

โดย อ. ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ และ อ. วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

สามารถรับชมได้ทาง

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031