ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ “กะเทาะตัวตน” โดย 4 ศิลปินรับเชิญ และผลงานของผู้เข้าอบรมใน ‘โครงการวัยเกษียณเขียนตัวตนบนออนไลน์’ ปี 2565

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ “กะเทาะตัวตน” โดย 4 ศิลปินรับเชิญ และผลงานของผู้เข้าอบรมใน ‘โครงการวัยเกษียณเขียนตัวตนบนออนไลน์’ ปี 2565

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญชม #นิทรรศการ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชม

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ 17 ชิ้น ว่าด้วยการ ‘กะเทาะตัวตน’

โดย 4 ศิลปินรับเชิญ ได้แก่

บุลากร จันทรมิตร

ครูสมหนิง

ณร จึง

‘คิ้วต่ำ’

และผลงานของผู้เข้าอบรมใน ‘โครงการวัยเกษียณเขียนตัวตนบนออนไลน์’ ปี 2565

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 19 – 26 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 -17.00 น.

ณ ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สวนโมกข์กรุงเทพ

** กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 (Covid- 19) อย่างเคร่งครัด”

ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture


#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินAddress

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031