ขอเชิญชมนิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี (ตารางการแสดง และการเดินทาง)

ขอเชิญชมนิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี (ตารางการแสดง และการเดินทาง)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญชม #นิทรรศการ

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

และคณะกรรมการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ขอเชิญชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation

นิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 20.00 น.

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 และห้องออดิเทอเรียมชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

กำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศ การและกิจกรรม “โขน”ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมีอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้นิทรรศการ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมทุกภาคส่วนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรม ตลอดจนการสาธิตศาสตร์และศิลป์ต่างๆ เช่น นิทรรศการโขนและองค์ประกอบฉาก การแสดงโขน และบันทึกการแสดงสด ตอน จองถนน ศึกมัยราพณ์ พรหมาศ พิเภกสวามิภักดิ์ และสืบมรรคา พร้อมด้วยกิจกรรมการสาธิตการปักผ้า และการทำหัวโขน ซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมฯ อันล้ำค่าแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการในโซนที่ 3 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรม นำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเกี่ยวกับโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง รวมถึงการแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงโขน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รูปแบบการจัดงาน : กิจกรรม “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี โดยการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ด้านหน้าทางเข้าต้อนรับด้วยฉาก หนุมานอมพลับพลา ฉากสำคัญของการแสดงโขน เรื่อง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สะกดทัพ การแสดงโขนในทุกตอนได้รับการตอบรับและชื่นชมเป็นอย่างมาก จากพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงฟื้นฟูและ ทำนุบำรุง “โขน” ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นิทรรศการประกอบด้วย เรื่องราวกว่าจะเป็นโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และการจัดแสดงทั้งหมด 9 ตอน ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 2 จำลองห้องโถงให้เสมือนฉากการแสดงโขนบนเวที ตอน ยกรบ เป็นการปะทะทัพ ระหว่างฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง “โขน” ไม่ใช่เพียงการแสดงเท่านั้น แต่คือแหล่งสร้างช่างฝีมือทางศิลปะ ได้แก่ สร้างศิลปิน สร้างช่างฝีมือ ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ หัวโขน การจัดการบนเวทีการแสดง การพากษ์เจรจา การออกแบบ ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก แสง สี เสียง “โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” ยังได้สร้างแรงบันดาลใจต่อเด็กและเยาวชน ให้เป็นส่วนสำคัญในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป

ส่วนที่ 3 สาธิตงานช่าง และงานฝีมือของศิลปะทุกแขนง อาทิ สาธิตการจัดทำเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ งานปัก งานทอ รวมทั้ง สาธิตการจัดทำหัวโขน จัดแสดงงานจิตรกรรมและประติมากรรม

ส่วนที่ 4 การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในตอนสาคัญ เช่น ตอนนางลอย ตอนหนุมาน รบอังกาศตะไล ตอนทศกัณฐ์ลงสวน ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา โดยนักแสดงจากโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และเยาวชนที่ได้แรงบัลดาลใจจากโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่ผ่านการฝึกหัดจนได้มาเป็นนักแสดงบนเวทีโขน และ ทุกวันจะเปิดให้เข้าขมบันทึกการแสดงโขนตอนต่างๆ ที่ได้จัดแสดงตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ๒๕๖๕ เปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00

เป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรม นำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเกี่ยวกับโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง รวมถึงการแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงโขน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รูปแบบการจัดงาน : กิจกรรม “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

***ข้อมูลการเดินทางมา ชมนิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

โดย ผู้เข้าชมนิทรรศการฯ สามารถนำรถยนต์ส่วนตัว (รถ) มาจอดได้ที่ลานจอดรถกองสลาก (เก่า) และเดินทางโดยรถ Shuttle Bus ที่ให้บริการรับ-ส่ง ณ จุดจอดรถไปยังนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตามเส้นทาง ดังนี้

กองสลาก (เก่า) -> แยกคอกวัว -> วัดบวรนิเวศ -> สะพานผ่านฟ้า -> ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ -> ถนนราชดำเนินกลาง -> ถนนราชินี -> ถนนกลางสนามหลวง -> กองสลาก(เก่า)

ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ให้บริการวิ่งตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 20.00 น.

วิ่งบริการทุกครึ่งชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี)

ขอขอบคุณ เฟซบุ๊ก สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ สปน. .

ขอขอบคุณ ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031