ขอเชิญชม งานแสดงดนตรีร่วมสมัย “The Sound Of Lampang”

ขอเชิญชม งานแสดงดนตรีร่วมสมัย “The Sound Of Lampang”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญชม

กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชม

ขอเชิญชม งานแสดงดนตรีร่วมสมัย “The Sound Of Lampang”

ภายใต้โครงการสร้างสรรค์นตรีร่วมสมัยบนฐานเอกลักษณ์ทำนองดนตรีพื้นบ้านจังหวัดลำปาง เพื่อการต่อยอด เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ : The Sound Of Lampang

โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง และชุมชนคุณธรรมวัดปงสนุก

ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

เวลา 18.00 – 20.30 น.

ณ วัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศกาดหมั้ว การบรรเลงวงปี่พาทย์ลำปาง “วงช่างแต้มบันเทิงศิลป์” บรรเลงบทเพลง เอกลักษณ์ทำนองดนตรีพื้นบ้านจังหวัดลำปางในรูปแบบดั้งเดิม และไฮไลท์การแสดงบทเพลงดนตรีร่วมสมัย บนฐานเอกลักษณ์ทำนองดนตรีพื้นบ้านจังหวัดลำปางจำนวน 8 บทเพลง ดังต่อไปนี้

  • เพลงมอญลำปาง
  • เพลงเก๊าห้า
  • เพลงมวย
  • – เพลงมอญโยน
  • – เพลงลูกกุยช้า
  • เพลงปราสาทไหวลำบาง
  • – เพลงตกเส้ง
  • เพลงแม่ดำโปน

** กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 (Covid- 19) อย่างเคร่งครัด”

ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture


#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031