ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2563 ผลงานศิลปกรรม โดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2563 ผลงานศิลปกรรม โดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RCAC #ขอเชิญชม

สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และวิทยาลัยช่างศิลป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ขอเชิญชม

นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2563

ผลงานศิลปกรรม โดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและผลงานที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดง 100 กว่าผลงาน

ทั้งศิลปกรรมร่วมสมัย และศิลปะไทย ช่างสิปปหมู่

จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 28 ตุลาคม 2563

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031