ขอเชิญชม นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อ ยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 9 -10 กันยายน 2563 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

ขอเชิญชม นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อ ยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 9 -10 กันยายน 2563 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

#Rcac #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2563
ในระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน 2563
ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

ภายในงานพบกับผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น จาก 33 อำเภอ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต สุโขทัย และราชบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนามิติทางวัฒนธรรม นำมาผ่านกลยุทธ์การถอดรหัสหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ดึงตัวตนของแต่ละชุมชนออกมา แล้วนำไปต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้มีความร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์

ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 15:00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 097-941-2757

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#rcacbkk #ratchadamnoencontemporaryart


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031