ขอเชิญชมนิทรรศการ Sound Art “ออนซอนเสียง เมืองร้อยเอ็ด” 101 OST ณ หอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอเชิญชมนิทรรศการ Sound Art “ออนซอนเสียง เมืองร้อยเอ็ด” 101 OST ณ หอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด

#Rcac #ขอเชิญชม #นิทรรศการ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชมนิทรรศการ Sound Art “ออนซอนเสียง เมืองร้อยเอ็ด” 101 OST ณ หอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด

ครั้งแรกของนิทรรศการ Sound Art ที่จัดแสดงบนหอชมเมือง ชั้น 33 ณ ความสูงกว่า 101 เมตร!

มาร่วมกันสำรวจความสัมพันธ์

อันซับซ้อนระหว่างเสียง การฟัง การมองเห็น

การรับรู้เชิงพื้นที่และสถาปัตยกรรม เวลา และประสบการณ์

ณ หอโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด

21 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ผลงานการสร้างสรรค์ Sound Art

โดย ไกวัล กุลวัฒโนทัย ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2563

ร่วมด้วยคุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ประจำปี 2538

และอาจารย์ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน) ประจำปี 2562

ที่มา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture


#ข่าวสาร ที่มา จากเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture

สศร. – วธ. ปักหมุดหอโหวด 101 ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14:30 น.

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ “ออนซอนเสียง เมืองร้อยเอ็ด”

101 OST ณ ชั้น 33 หอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และร่วมเสวนาวิชาการ

กับนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

นายสาธิต กฤตลักษณ์ คนดีศรีวัฒนธรรม นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน) ประจำปี พ.ศ. 2562

นิทรรศการนี้ เป็นศิลปะจัดวางประเภทเสียง

(sound art installation) ที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้มาชมทัศนียภาพเมืองร้อยเอ็ดจากหอชมวิวอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ ด้วยบทเพลงที่ประพันธ์โดยอาจารย์ไกวัล กุลวัฒโนทัย ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2563

บทเพลงนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 กระบวน (movements) ความยาวส่วนละ 101 วินาที ที่บอกเล่าความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมไทยภาคกลางและภาคอีสาน และรากฐานของภาษา ตำนาน วรรณกรรม และดนตรี

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่

บัดนี้ถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031