ขอเชิญชม นิทรรศการ “จิตรกรรมสื่อสีน้ำ” โดยฝีมือของเครือข่ายศิลปินระดับนานาชาติ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP สื่อสีน้ำ ในปี 2557 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 27 กันยายน 2563 ณ บริเวณพื้นที่ U – GALLERY ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอเชิญชม นิทรรศการ “จิตรกรรมสื่อสีน้ำ” โดยฝีมือของเครือข่ายศิลปินระดับนานาชาติ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP สื่อสีน้ำ ในปี 2557 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 27 กันยายน 2563 ณ บริเวณพื้นที่ U – GALLERY ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ขอเชิญชมนิทรรศการ “จิตรกรรมสื่อสีน้ำ”

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชุมชนและโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยผลงานดังกล่าวเป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของเครือข่ายศิลปินระดับนานาชาติ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Workshop สื่อสีน้ำ ในปี 2557 ณ ประเทศไทย และได้มอบผลงานไว้เป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ นิทรรศการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 27 กันยายน 2563

ณ บริเวณพื้นที่ U – Gallery ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
———————————————————–
#RCAC84 #RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#Exhibition #Watercolor #WatercolorExhibition
#WatercolorMedia #จิตรกรรมสื่อสีน้ำ


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031