ขอเชิญชม นิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน”

ขอเชิญชม นิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน”

#Rcac #ขอเชิญชม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ

สถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ขอเชิญชม

นิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน”

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสงวนและรักษา การแสดงโขนของไทย ซึ่งได้รับการจารึกชื่อเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ขององค์การยูเนสโก โดยได้นำเอาหัวโขน และศิราภรณ์ ตลอดจนเครื่องโขนและเครื่องประดับ ทั้งของโบราณ และที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่มาจัดแสดงร่วมกัน อาทิเช่น ผ้าห่มนางกรองทองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หัวโขนหนุมานหน้ามุก หัวโขนกุมภกรรณโลหะ ผ้าห่มนางโบราณ เครื่องโขนต้นแบบของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต (ศิลปินแห่งชาติ) ฉากลับแลทศกัณฐ์ลงสวนของอาจารย์หทัย บุนนาค และผลงานของครูและศิษย์จากวิทยาลัยเพาะช่าง และโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เป็นต้น

จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(ไม่เสียค่าเข้าชม)

หมายเหตุ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ แบบ New Normal

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดให้บริการตามปกติ

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – อาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.30 น.

(เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 2224 8030 ต่อ 202 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

#วิจิตราภรณ์และประณีตศิลป์แห่งโขน #หัวโขน #ศิราภรณ์ #เครื่องโขนและเครื่องประดับ #เครื่องโขน

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031