ขอเชิญชม รายการ ARTIST’S LIFE การถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2563

ขอเชิญชม รายการ ARTIST’S LIFE การถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2563

#RCAC #ขอเชิญชม

การถ่ายทอดสดการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย

เมื่อผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 การใช้ชีวิต New Normal แบบศิลปินเชียงรายเป็นอย่างไร

ในรายการ Artist’s life การถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย กลุ่มที่ 3 เฟสที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2563

ช่วงแรก เวลา 11.00 น. และช่วงที่สอง เวลา 18.00 น.

รายชื่อศิลปินตามตาราง

โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ร่วมกับเครือข่ายศิลปินเชียงรายเมืองศิลปะ สมาคมขัวศิลปะ และสิงห์คอร์เปอเรชั่น

#การอบรม #ศิลปะร่วมสมัย #การถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย #ขัวศิลปะ #ขัวศิลปะเชียงราย

#เชียงรายเมืองปศิลปะ

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031