ขอเชิญชม เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอเชิญชม เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญชม เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๙
สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
………………………………..
กรุณาโทรสำรองที่นั่ง
(โปรดแต่งกายสุภาพในการเข้ารับชม)


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031