ขอเชิญร่วมกิจกรรมภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” กิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” กิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญเที่ยวงาน

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (โซน เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์) ในวันที่ 21 เมษายน 2565 ประกอบด้วย

พื้นที่นิทรรศการชั้น 1

ตลาดนัดศิลปะที่รวบรวมสินค้าศิลปะร่วมสมัยที่น่าสนใจมาสาธิตและจำหน่าย จากผู้ประกอบการกว่า 20 ร้านค้า และรับชมนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตโกสินทร์” ที่รวบรวมภาพถ่ายที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์เกือบ 100 ภาพ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดง “ระบำ รำ ฟ้อน” การแสดงศิลปะการร่ายรำที่สอดประสานด้วยความพร้อมเพรียงกัน จากความประณีตงดงามของท่ารำและเครื่องแต่งกาย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (เวลา 13.00 – 13.30 น.)

และการแสดง “ทาเลนโชว์ (Talent Show)” การแสดงละครใบ้ ที่นำสิ่งของในบ้านมาเล่าให้สนุก กระตุกต่อมจินตนาการ ผสานความคิดสร้างสรรค์ (รอบที่ 1 เวลา 16.00 – 16.15 น. และรอบที่ 2 เวลา 17.00 – 17.15 น.)

ห้องออดิทอเรียม

รับชมภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์ เรื่อง “วิจิตรสมัย” ภาพยนตร์ความเรียน ที่เรียงร้อยภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุ 2570 จนถึงปัจจุบัน (เริ่มฉายเวลา 10.00 – 10.45 น.) และภาพยนตร์ เรื่อง “เศรษฐีอนาถา” (พ.ศ. 2499) เรื่องราวของพนักงานรถไฟขี้เมา ที่ได้พบเจอและถูกคอกับเศรษฐีผู้ซึ่งอกหักจากสาวชาวบ้าน และเสนอให้สหายใหม่ใช้เงินที่เขามีให้หมดภายในหนึ่งปี (เริ่มฉาย 17.00 – 19.00 น.)

และการเสวนาวิชาการ เวลา 14.00 – 16.00 น. เรื่อง “ศาสตร์พระราชา นวัตกรรมคู่คุณธรรม สู่การใช้ชีวิตแบบยั่งยืน”

โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่จะบอกเรื่องราวจากการประยุกต์นวัตกรรมศาสตร์พระราชากับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ที่สามารถเชื่องโยงในมิติคุณธรรม และประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมบอร์ดเกมที่จะถอดบทเรียนจากการคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง

สนใจร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลที่โทร. สายด่วนวัฒนธรรม 1765

สามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียด และลงทะเบียนเข้าชมผ่านทาง website https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=172386

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3

เชิญชมนิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” นิทรรศการที่นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอาเซียนดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เขมร ญวน พม่า มอญ ลาว และมุสลิม โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ขนบประเพณีของชุมชนอาเซียนที่อยู่อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอย่างร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สายด่วนวัฒนธรรม 1765

Facebook กระทรวงวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/ThaiMCulture

Facebook กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/prculture

ที่มา

https://www.facebook.com/rcac84

#ใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์#กรุงรัตนโกสินทร์#กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031