ขอเชิญร่วมกิจกรรม การเสวนาเผยแพร่ความรู้เนื่องจากนิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม การเสวนาเผยแพร่ความรู้เนื่องจากนิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน”

#Rcac #ขอเชิญกิจกรรม

ขอเชิญชมร่วมกิจกรรม

การเสวนาเผยแพร่ความรู้เนื่องจากนิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน”

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

เริ่มเสวนาเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมเสวนา

ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อ.ชนก ช่างเรียน ผู้เชี่ยวชาญงานประณีตศิลป์แห่งโขน

ดร.รัฐศาสตร์ จั่นเจริญ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


และ

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

เวลา 10.30 น.

นำชมนิทรรศการ โดย ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(ไม่เสียค่าเข้าชม)

แผนที่ Rcac : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

#วิจิตราภรณ์และประณีตศิลป์แห่งโขน #หัวโขน #ศิราภรณ์ #เครื่องโขนและเครื่องประดับ #เครื่องโขน

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031