ขอเชิญ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรรม” และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรรม” และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

#Rcac #ขอเชิญร่วมกิจกรรม

ขอเชิญ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรรม”

และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 16 มี.ค. 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น.

ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม

หรือ รับชมผ่าน LIVE ช่องทาง FB Page เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา 10.00 – 10.30 u.

พิธีเปิดตัวโครงการ “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม”

กล่าวเปิดโครงการ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กล่าวรายงานโครงการ

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนกิตติมศักดิ์นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุลคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.40 – 12.20 น.

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย

นางยุณิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ศ. ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr. Tam Hoang Sustainable Urbanization Specialist at UN-Habitat

นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ

ดร.มณฑิรา หรยางกูร อูนากูล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม จาก UNESCO

12.20 – 12.30 น.

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031