ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด ศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 20 “RINO” Release It’s Never Over โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด ศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 20 “RINO” Release It’s Never Over โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 20 “RINO” Release It’s Never Over โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญร่วมงาน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 20 “RINO” Release It’s Never Over

โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. (ลงทะเบียน 14.00 น.)

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#ขอเชิญชม นิทรรศการ”RELEASE IT’S NEVER OVER” EXHIBITION OF 37 PEOPLE

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 20 “RINO” Release It’s Never Over

จัดแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปไทย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เครื่องเคลือบดินเผา และออกแบบตกแต่งภายใน ทั้งหมดจำนวน 37 ผลงาน

จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ ยู แกลลอรี่ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ระหว่างวันที่ 2 – 18 เมษายน 2565

เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดราชการ)

RCAC ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชมทุกท่านปฎิบัติตามวิถีใหม่ (New normal) ตลอดเวลาที่เข้าชมด้วยนะครับ

#ศิลปนิพนธ์#RINO#ศิลปวิจิตร#สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031