ขอเชิญชม นิทรรศการ “ภาพถ่ายไทย – จอร์แดน” (Thai-Jordanian Photo Exhibition)

ขอเชิญชม นิทรรศการ “ภาพถ่ายไทย – จอร์แดน” (Thai-Jordanian Photo Exhibition)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญชม #นิทรรศการ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจอร์แดน

ในโอกาสการลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี 2565 – 2569 และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จอร์แดน ในปี พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องไปถึงปี พ.ศ. 2565

โดยจัดนิทรรศการภาพถ่ายไทย – จอร์แดน (Thai-Jordanian Photo Exhibition) จัดแสดงภาพถ่ายจำนวน 55 ภาพ ประกอบด้วย ภาพถ่ายจากฝ่ายไทยและฝ่ายจอร์แดนที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ (5F) 5 ด้าน คือ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) ศิลปะการต่อสู้ (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) รวมทั้งภาพถ่ายมรดกโลก และสารแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2565

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. (เวลาประเทศไทย) 09.30 น. (เวลาจอร์แดน)

จะมีพิธีลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ผ่านระบบออนไลน์

และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายไทย – จอร์แดน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเป็นประธาน

ภาพบรรยากาศ เปิดให้ชมนิทรรศการวันแรก 21 เมษายน 2565

RCAC ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชมทุกท่านปฎิบัติตามวิถีใหม่ (New normal) ตลอดเวลาที่เข้าชมด้วยนะครับ

#นิทรรศการ #ภาพถ่าย #ไทยจอร์แดน #นิทรรศการภาพถ่ายไทยจอร์แดน #อาหาร #ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ #ผ้าและการออกแบบแฟชั่น #ศิลปะการต่อสู้ #การอนุรักษ์ขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) #ภาพถ่ายมรดกโลกจากทั้งสองประเทศ

#ThaiJordanianPhotoExhibition #Food #Film #Fashion #Fighting #Festival

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031