ขอเชิญชม นิทรรศการ “IG7” Art Exhibition โดย นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ขอเชิญชม นิทรรศการ “IG7” Art Exhibition โดย นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

โดย นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญชม #นิทรรศการ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการ “IG7” Art Exhibition

โดย นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ทั้งหมด 6 คน

จัดแสดงผลงานจำนวน 10 ผลงาน ได้แก่ จิตรกรรม 7 ชิ้น ประติมากรรม 1 ชิ้น VDO ART 2 ชิ้น

จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2565

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการ “IG7” คือผลงานศิลปนิพนธ์ของมหาบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้ง 6 คน ถือเป็นการรวมกันโดยที่ทุกคนนั้นต่างคนต่างมีความแตกต่างในรูปแบบของตนเองที่มีความ เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลโดยทุกๆคนนั้นจะต้องมาร่วมมือกันจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมา IG7 มา จากคำว่า Ignore ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าความไม่สนใจ เนื่องจากทุกๆ คนนั้นมีความแตกต่างกันเป็น อย่างมาก แต่พร้อมที่จะทำให้เห็นว่าเราสามารถนำงานมารวมกันได ้โดยเรานั้นจะให้อีกหนึ่งคนคือการ ที่นำพวกเราทุกๆคนนั้นมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้กลายเป็นบุคคลที่ 7 ขึ้นมานั่นเอง ซึ้ง มีนักศึกษาที่ร่วมสร้างสรรค์คือ ไชยันต์ นิลบล ,นิพัทธ์ ทวีศักดิ์ ,ปฏิภาณ มีสมบูรณ์ ,เจษฎากรณ์ ทองคำ , ดาวุธ มาลินี ,ชลทิตย์ ทองจันทร

สูจิบัตรนิทรรศการ IG7

The “IG7” is an art thesis exhibition presented by six master’s students in the Master of Fine Arts Program in Visual Arts at the school of Architecture, Art, and Design – King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). The “IG7” was inspired by the word “IGNORE.” It is a collaboration in which every one is wonderfully unique in their way. They are, howev er, ready to demonstrate their ability to collaborate. And to accomplish this by creating the seventh individual (IG7) from our works. CHAIYAN NINILABON,NIPAT THAWEESAK,PATIPAN MEESOMBOON,JASSADAKHON THONGKHAM,DAVUT MALINEE, and CHOLLATIT THONGJAN are the featured artists.

Cattalog IG7

#ภาพบรรยากาศ การติดตั้งนิทรรศการ

ภาพบรรยากาศ เปิดให้ชมนิทรรศการวันแรก 21 เมษายน 2565

RCAC ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชมทุกท่านปฎิบัติตามวิถีใหม่ (New normal) ตลอดเวลาที่เข้าชมด้วยนะครับ

#ศิลปนิพนธ์ #IG7 #มหาบัณฑิตศึกษา #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สาขาวิชาทัศนศิลป์ #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #จิตรกรรม #ประติมากรรม #VdoArt

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031