ขอเชิญร่วมพิธีเปิด และชมนิทรรศการ “SPIRITUAL ETERNITY”

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด และชมนิทรรศการ “SPIRITUAL ETERNITY”

นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต ของ ฐากร ถาวรโชติวงศ์

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญชม #นิทรรศการ

ขอเชิญชม

นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต ของ ฐากร ถาวรโชติวงศ์

“SPIRITUAL ETERNITY EXHIBITION”

นิทรรศการที่จัดแสดงผลงานวิจัย ด้วยทุนคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลงานสิ่งทอที่ทำมาตลอดชีวิตการทำงาน มาจัดแสดง ทั้งประเภท การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลงานผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆ งานประเภท Creative Textile และงานทดลอง Experiments

นิทรรศการจัดแสดง 29 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2565

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

*พิธีเปิดนิทรรศการ

วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 17.00 น.

มีการแสดง mini fashion show

#นิทรรศการ #ผลงานวิจัย #การออกแบบ #การสร้างสรรค์ #Creative #Textile #SPIRITUALETERNITYEXHIBITION #SoloExhibition


#เล่าเรื่องร่วมสมัย

“SPIRITUAL ETERNITY”

“นิทรรศการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตผ้าบาติก จากเทคนิคในบริบทธรรมชาติ”

นายฐากร ถาวรโชติวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีที่มาจากการได้รับทุนในการทำงานวิจัยจาก คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีเงื่อนไขข้อหนึ่งให้ทำการเผยแพร่ผลงานวิจัย สู่สาธารณะ จึงนำไปสู่การจัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผ้าบาติก “SPIRITUAL ETERNITY ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้ ผมทำเรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าบาติกแดนใต้ ซึ่งผมมองเห็นว่า ที่ผ่านมาแทบจะทุกโครงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาลวดลายผ้า แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนจบด้านการออกแบบ เมื่อโครงการพัฒนาต่างๆ หมดงบประมาณหรือไม่ได้ลงไปให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พวกเขาก็จะกลับไปสู่ความชำนาญและประสบการณ์เช่นที่เคยผ่านมา

ผมจึงคิดที่จะทำงานวิจัยเรื่องกระบวนผลิต หรือเทคนิคการทำผ้าบาติก โดยการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆ ตัวมาผลิต โดยเน้นการเรียนรู้กระบวนการผลิต เพื่อนำไปต่อยอดเรื่องการใช้สี และการพัฒนาลวดลายได้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหลายแห่งในจังหวัดกระบี่

ผลงานวิจัย และงานด้านสิ่งทอที่มีอยู่ทั้งหมด ได้ถูกนำมาจัดแสดงในบริเวณชั้น 1 ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ที่มากกว่าการแสดงองค์ความรู้ฯ เพราะมีทั้งผลงานที่ไปพัฒนาให้ผู้ประกอบการ ผลงานเชิงทดลอง โมเดลที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และต่อยอดวัสดุ รวมกว่า 40 ชิ้น ซึ่งผู้ประกอบการผ้าบาติกภาคใต้ในประเทศไทย สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอดได้อย่างครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตเลยทีเดียว

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การทำผ้าบาติกอาศัยการวาดเทียนเป็นหลัก และในยุคปัจจุบันมีเรื่องของ Sustainable นิเวศวิทยาและความยั่งยืนเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่ผู้ประกอบการอยู่กับหม้อต้มเทียนนานๆ ก็จะเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพ และในช่วงฤดูฝนจะมีความชื้นสูง ก็จะไม่สามารถเขียนลวดลายที่มีความละเอียดได้มากนัก เพราะเทียนจะเย็นตัวเร็วกว่าปกติ

ผมจึงหาเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ประกอบการพึ่งพาเทียนน้อยลง แต่ยังคงทำให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าที่เกิดจากการเพ้นท์และการย้อม ตัวอย่างเช่น เทคนิคการเพ้นท์ไล่สี โดยการเพ้นท์สีให้ทั่วทั้งผืนผ้าเสียก่อน แล้วนำน้ำแข็งไปวางในบางจุดของผ้า เมื่อน้ำแข็งละลายก็จะเหมือนการ (Osmosis) ให้น้ำเป็นตัวทำละลายสีผ่านใยผ้า

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการโรยสีย้อมลงบนผ้าแห้ง แล้วฉีด Foggy ลงบนผ้าที่โรยสี ซึ่งสามารถควบคุมความชื้นของผ้าในแต่ละจุดได้ พอเราได้จุดสีที่สวยแล้วก็หยุด เราก็จะได้ พื้นผิว (Texture) ที่เหมือนคลื่นน้ำ ส่วนเทคนิคที่ได้รับความสนใจอีกหนึ่งเทคนิคคือ การวาดเส้นเทียนน้อยลงแต่เน้น Texture สีมากขึ้น โดยการวาดเส้นเทียนใหญ่ๆ ลักษณะเป็นเส้นตรงกราฟิกธรรมดา แต่ใช้เทคนิคโรยผงสีและเพ้นท์น้ำแข็งลงไปในช่องเทียน และเทคนิคยอดนิยมได้แก่ การปั๊มแม่พิมพ์ทองแดงลงบนผ้าบาติก ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละแห่งจะมีแม่พิมพ์แบบนี้อยู่เยอะมาก ตามออเดอร์ ผมจึงคัดเลือกลวดลายที่ร่วมสมัย นำมาจัดวางเรียงแบบลวดลายโดยเน้นเรื่องของการะสะท้อนหน้าหลัง เกิดเป็นองค์ประกอบของลวดลายร่วมสมัย ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างน่าสนใจ

นิทรรศการครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอความสำคัญ 2 ประการหลักได้แก่ ประการที่หนึ่ง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานจากการวิจัยเพื่อพัฒนามรดกผ้าบาติกแดนใต้ของประเทศไทย ด้านกระบวนการผลิต ประการที่สอง การผลิตชิ้นงานแบบส่วนตัว ที่ได้เกิดจากการกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาในพื้นที่ต่างๆ และนำมาจัดแสดงให้คนรุ่นใหม่และผู้ที่มีความสนใจเรื่องสิ่งทอและแฟชั่นได้ชม เพื่อเป็นความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด ทั้งทางด้านการศึกษาและการพัฒนาไปสู่อาชีพที่ยั่งยืน

ทั้งนี้เนื่องสถานการณ์ต่างๆ เริ่มจะคลี่คลาย จึงอยากเชิญชวนให้นักศึกษาและผู้ประกอบการที่สนใจมาเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อไป เพราะยังมีผู้ประกอบการอีกหลายๆ ศาสตร์ที่ต้องพึ่งพานักออกแบบยุคใหม่ๆ ที่สำเร็จการศึกษาและสนใจการทำงานด้านสิ่งทอและผ้าบาติก มาช่วยกันสร้างสรรค์กระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบโจทย์ความต้องการด้านการตลาดในอนาคต

บทความจากเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

RCAC ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชมทุกท่านปฎิบัติตามวิถีใหม่ (New normal) ตลอดเวลาที่เข้าชมด้วยนะครับ

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031