ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และชมนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และชมนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญชม #นิทรรศการ #กิจกรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ

สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

โดย นายจุติ ไกรฤกษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 4 – 30 สิงหาคม 2565

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 10.00 – 19.00น.

(หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

The Office of Contemporary Art and Cuture, in collaboration with the international Visual Artists Assosiation of Thailand is pound to announce the opening of the 15th Art Exhibition of the International Visual Artists Association of Thailand

The Exhibition will be lunched

On Saturday 6th August 2022 at 06.00 pm.

At Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Ratchadamnoen Klang rd. Bangkok

And will be held between 4 – 30 August 2022

10.00 am. – 7.00 pm. (Closed on Monday)


#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031