ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำพริกลงเรือ” ในงาน “So in Love with Cooking by Chef In” โดย ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (อิน) Tiktoker ด้านการปรุงอาหาร

ขอเชิญร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำพริกลงเรือ” ในงาน “So in Love with Cooking by Chef In” โดย ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (อิน) Tiktoker ด้านการปรุงอาหาร

#RcacPr #ประชาสัมพันธ์ #ขอเชิญร่วมกิจกรรม

สำนักศิลป์สวนสุนันทา

เชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำพริกลงเรือ” ในงาน “So in Love with Cooking by Chef In”

โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชม ส่วนหนึ่งในโครงการพาเหรดงานศิลปะ (Palace Arts)

ดำเนินงานภายใต้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

ณ ร้าน In Love Bar & Restaurant (ท่าเรือเทเวศร์)

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/euDazPg8L6Jbe1tCA *ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ลงทะเบียนตามแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

2. สำนักศิลปะฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 ท่าน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารวมกิจกรรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

3. สำนักศิลปะฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกกลับไปยังผู้ได้รับสิทธิ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อเป็นการยืนยันและทำการนัดหมายต่อไป

4. ท่านผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึก เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วณิชยา บุษบงส์ โทร. 0875061474

FACEBOOK : 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์

#OACSSRU #สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย #สื่อสร้างสรรค์อาหารชาววัง #พาเหรดงานศิลป์ #PalaceArtsSSRU

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอขอบคุณ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture

ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
https://www.facebook.com/fund.ocac/

ขอขอบคุณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โทร. 02 209 3754

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031