ขอเชิญร่วมกิจกรรม การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการศิลปะวัฒนธรรมอีสานสู่พลังสร้างสรรค์ไร้พรมแดน E-San Soft Power to Globalization Culture

ขอเชิญร่วมกิจกรรม การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการศิลปะวัฒนธรรมอีสานสู่พลังสร้างสรรค์ไร้พรมแดน E-San Soft Power to Globalization Culture

#Rcac #ขอเชิญร่วมกิจกรรม

โครงการศิลปะวัฒนธรรมอีสานสู่พลังสร้างสรรค์ไร้พรมแดน

โดยนายผดุง จุมพันธ์

ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที สร้างสรรค์จากข้อมูลการวิจัยของศิลปินนักวิจัยเอเชียตะวันออก ศิลปินนักดนตรีและศิลปินนักเต้นไทย พร้อมมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ายการแสดง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชม

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2566

เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ โรงละครช้าง (ประชาอุทิศ 61)

“ขวัญ” เป็นความเชื่อดั้งเดิมในศาสนาผีของคนพื้นเมือง ในทุกเผ่าพันธุ์อุษาคเนย์เมื่อหลายพันปีมาแล้ว

กิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบของการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลากหลายสาขาวิชาการ เช่น Biology Music Digital และ Dance เพื่อมองหาจุดร่วมของ ความเชื่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ในการอยู่ร่วมกัน

วิทยากรและหัวข้อการสนทนา

พันธุวิศวกรรม DNA Genatic engineering DNR

ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

Soundscrape ทัศนียภาพของเสียงกับวิถีอีสาน

วรงค์ บุญอารีย์ ศิลปินนักดนตรี

การฉายภาพยนตร์โต้ตอบ Interactive Projection

วีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ ศิลปินและนักสร้างสรรค์

Workshop and Mini showcase

ขวัญ – Score Genetic to movement

ผดุง จุมพันธ์ ศิลปินนักเต้นโขนร่วมสมัย

เขตสิน จูจันทร์ ศิลปินนักดนตรี

Ryuta Dutah Iwashita ศิลปินนักเต้นชาวอเมริกา เชื้อสายญี่ปุ่น

ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่

Facebook: Padung Jumpan page

ที่มา https://www.facebook.com/fund.ocac

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031