“โครงการ วัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ (บนออนไลน์) เปิดรับสมัคร ผู้สูงวัย เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ในการสร้าง character และการสร้าง Branding ของตัวเอง ให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ ต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง”

“โครงการ วัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ (บนออนไลน์) เปิดรับสมัคร ผู้สูงวัย เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ในการสร้าง character และการสร้าง Branding ของตัวเอง ให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ ต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์ #ขอเชิญร่วมกิจกรรม

กะเทาะ ‘ตัวตน’ วัยเกษียณ สู่ศักยภาพของ ‘ตัวตนใหม่’ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนรู้ผ่านการออกแบบตราสินค้าบนออนไลน์

โครงการ วัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ (บนออนไลน์) เปิดรับสมัคร ผู้สูงวัย เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ในการสร้าง character และการสร้าง Branding ของตัวเอง ให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ ต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง”

เพื่อขานรับปีแห่ง “สังคมผู้สูงวัย” โครงการ วัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ (บนออนไลน์) (ซึ่งต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ วัยเกษียณเขียนสร้างงาน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยที่มีอายุระหว่าง 60 – 75 ปี มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้เรื่องพื้นฐานด้านศิลปะ สมัครเข้าร่วมการอบรม ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการฟื้นฟูศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง เรียนรู้การสร้าง character เพื่อพัฒนาเป็นการออกแบบตราสินค้า นำไปสู่การสร้าง Branding เบื้องต้นบนออนไลน์ และนำไปใช้พัฒนาและต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในอาชีพและการสร้างงานต่อไปในอนาคต โดยสอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” (Aged Society) ดังนั้นผู้สูงอายุควรจึงได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า มีความเป็น“ตัวตน” ที่ชัดเจนและถ่ายทอดภูมิปัญญาอันมีค่าเหล่านั้นไปสู่เป็นคนรุ่นหลัง

ทั้งนี้ผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมในระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM (ตามแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ) ในเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 4 ครั้ง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง 2 ท่าน ได้แก่

1) คุณอนุชิต คำน้อย จากเพจ “คิ้วต่ำ” นักคิด นักวาดและcontent creator อาจารย์พิเศษเรื่องการสร้าง character และการสร้าง Brandingในโลกออนไลน์ ในหน่วยงานชั้นนำต่างๆ

2) วิชญา โมฬีชาติ “ครูเบนซ์” วิทยากร จากคลินิกจิตวิทยา Mind’s corner เชียงใหม่ นักจิตวิทยา นักพูด นักกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทำงานเพื่อสังคมและกุศลสาธารณะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) อายุตั้งแต่ 60-75 ปี

2) มีความสนใจเรื่องการออกแบบตราสินค้าของตนเอง และมีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ

3)สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนออนไลน์และสื่อสาร

4) มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

5) สะดวกและสามารถเข้ารับการอบรมทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ได้ทุกครั้ง

กรอกใบสมัครได้ที่

https://forms.gle/67EXNc5VpH9vKffZA

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ท่านในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ทางเพจ “โครงการวัยเกษียณ เขียนสร้างงาน”

(ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 คนจะได้เข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สนับสนุนโครงการฯ โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ที่มาเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย https://www.facebook.com/1953667534871223/posts/3069176693320296/

#วัยเกษียณเขียนสร้างงาน #การอบรม

#โครงการวัยเกษียณเขียนตัวตน #ออนไลน์

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031