ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม “โครงการ วัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ (การอบรมออนไลน์)

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม “โครงการ วัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ (การอบรมออนไลน์)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์ #ประกาศผล

กะเทาะ ‘ตัวตน’ วัยเกษียณ สู่ศักยภาพของ ‘ตัวตนใหม่’ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนรู้ผ่านการออกแบบตราสินค้าบนออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการวัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ บนออนไลน์” ทั้ง 20 ท่าน

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ติดตามเพจได้ตามลิงค์นี้

https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-101070782060475/

ดังรายชื่อต่อไปนี้1 คุณอุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์2 คุณสุนันท์ แดงประไพ3 คุณพรรณทิพย์ เข็มทอง4 คุณศิรินทร หริพิทักษ์5 คุณณรงค์ สมณะ6 คุณสมศรี ผลช่วย7 คุณดาลัด จันทรเสนา8 คุณนริศา งามสง่า 9 คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต10 คุณดารณี สุวรรณ 11 คุณกุลยา ฮูนดอร์ฟ12 คุณกัญธร ปิยสังคม13 คุณวิทยา ด่านธำรงกูล14 คุณสมบูรณ์ ตระกูลชัยมิตร15 คุณฟูเกียรติ ราชนิล16 คุณจารุณี เล็กอุทัย17 คุณทิพภา ปลีหะจินดา18 คุณศิริพร ไข่นาค19 คุณสุวิมล ผดุงธนมงคล20 คุณภาณุพงษ์ คงจันทร์ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

เพื่อขานรับปีแห่ง “สังคมผู้สูงวัย” โครงการ วัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ (บนออนไลน์) (ซึ่งต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ วัยเกษียณเขียนสร้างงาน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยที่มีอายุระหว่าง 60 – 75 ปี มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้เรื่องพื้นฐานด้านศิลปะ สมัครเข้าร่วมการอบรม ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการฟื้นฟูศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง เรียนรู้การสร้าง character เพื่อพัฒนาเป็นการออกแบบตราสินค้า นำไปสู่การสร้าง Branding เบื้องต้นบนออนไลน์ และนำไปใช้พัฒนาและต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในอาชีพและการสร้างงานต่อไปในอนาคต โดยสอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” (Aged Society) ดังนั้นผู้สูงอายุควรจึงได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า มีความเป็น“ตัวตน” ที่ชัดเจนและถ่ายทอดภูมิปัญญาอันมีค่าเหล่านั้นไปสู่เป็นคนรุ่นหลัง

*การคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุดตามดุลพินิจของกรรมการโครงการ**การอบรม 4 ครั้ง วันที่ 26-27 มีนาคม และวันที่ 2-3 เมษา เวลา 13.00-16.00 น. การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting***พิเศษ !!! พบกับการเสวนาและนิทรรศการผลงานจากผู้เข้าอบรมในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ทั้งนี้ผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมในระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM (ตามแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ) ในเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 4 ครั้ง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง 2 ท่าน ได้แก่

1) คุณอนุชิต คำน้อย จากเพจ “คิ้วต่ำ” นักคิด นักวาดและcontent creator อาจารย์พิเศษเรื่องการสร้าง character และการสร้าง Brandingในโลกออนไลน์ ในหน่วยงานชั้นนำต่างๆ

2) วิชญา โมฬีชาติ “ครูเบนซ์” วิทยากร จากคลินิกจิตวิทยา Mind’s corner เชียงใหม่ นักจิตวิทยา นักพูด นักกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทำงานเพื่อสังคมและกุศลสาธารณะ

#วัยเกษียณเขียนสร้างงาน #การอบรม

#โครงการวัยเกษียณเขียนตัวตน #ออนไลน์

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031