ด่วน !!! เริ่มแล้ววันนี้ ให้ทุนส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัย ยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด่วน !!! เริ่มแล้ววันนี้ ให้ทุนส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัย ยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ววันนี้ ให้ทุนส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัย ยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

– ดาวน์โหลดแบบคำขอรับการส่งเสริมได้ทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th และ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และยื่นแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2566

ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นเอกสาร ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

(สิ้นสุดการยื่นเอกสารภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2566)

.

(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

(สิ้นสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยถือวันประทับตราเป็นสำคัญ)

.

(3) กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th

หัวข้อ “ ขอรับการส่งเสริม” (สิ้นสุดภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2566)

.

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2209 3754 (เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ)

หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมใด ๆ

สอบถาม/ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ocac.go.th

facebook : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โทรศัพท์ 02 209 3753-4

ที่มา Facebook: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย https://www.facebook.com/fund.ocac

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031