นิทรรศการผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

นิทรรศการผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

นิทรรศการผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

16 – 27 พฤศจิกายน 2561

ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
และมหาวิทยาลัยศิลปากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02 209 3760 (วันและเวลาราชการ)

และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย :

การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง

และวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
https://goo.gl/forms/dFFxiY12q8UV4UYV2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 209 3760 (ในวันและเวลาราชการ)


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031