นิทรรศการภาพถ่ายฝั่งธนฯ – อยุธยานวศิลป์

นิทรรศการภาพถ่ายฝั่งธนฯ – อยุธยานวศิลป์

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายฝั่งธนฯ – อยุธยานวศิลป์ เนื่องในวาระครบรอบ ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี 
นิทรรศการภาพถ่ายบันทึกวิถีชีวิตฝั่งธนฯ จัดแสดงร่วมกับสิ่งของที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “รฦกธนบุรี ๒๕๐+” อันเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ที่มีความสนใจทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อาทิ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สมาคมสถาปนิกสยาม สถาบันอาศรมศิลป์ มิวเซียมสยาม ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ชมรมสยามทัศน์ กลุ่มรักษ์คลองบางประทุน สำนักพิมพ์ต้นฉบับ สมาคมจดหมายเหตุไทย ICONSIAM เป็นต้น ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี เพื่อหวนรำลึกถึงกรุงธนบุรี อันเป็นราชธานีเก่า ภายใต้ชื่อ โครงการ “รฦกธนบุรี ๒๕๐+”

ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมร่วมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “พระยาราชาเศรษฐี – จีนที่สำเพ็ง”


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031