นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต “ศิลป์สอด”

นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต “ศิลป์สอด”

SINSORD THESIS ART EXHIBITION

* นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่13
สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง** ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562 **______________13th Master of Fine Arts Exhibition 2019At Ratchadamnoen Contemporary Art10 – 16 May 2019By Master of Fine Arts Graduate Students Program in Visual Arts, Faculty of Architecture, KMITL#ศิลป์สอด#SinsordArtExhibitionfacebook.com/sinsord.artexhibition


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031