นิทรรศการศิลปกรรมสะสมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “๓๕ ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ๙ รัชกาล”

นิทรรศการศิลปกรรมสะสมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “๓๕ ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ๙ รัชกาล”

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมสะสมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “๓๕ ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ๙ รัชกาล” ศิลปิน จำนวน ๒๓ ท่าน ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๑ จวบจนถึง รัชกาลที่ ๙ โดยค้นคว้าข้อมูลจากพงศาวดาร เอกสารหลักฐาน และภาพเก่ามาสร้างสรรค์ผลงาน และจัดพิมพ์เป็นภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคที่หลากหลายทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

นิทรรศการฯ จัดแสดงที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๒ ห้องนิทรรศการ ๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031