นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Mind Code

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Mind Code

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Mind Code

โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery ชั้น 2

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

21 – 25 พฤษภาคม 2562

(พิธีเปิด 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.)

Mind Code Art Thesis Exhibition

By Final Year Art Students, Burapha University

Exhibition Room 5, 2nd Floor

Ratchadamnoen Contemporary Art Center

21 – 25 MAY 2019

(Opening Reception: 21st MAY 2019, from 4PM onwards)

Find out more: facebook.com/mindcode.exhibition


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031