นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562

นที อุตฤทธิ์ (สาขาทัศนศิลป์)
วรพจน์ พันธุ์พงศ์ (สาขาวรรณศิลป์)
อานันท์ นาคคง (สาขาดนตรี)
ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ (สาขาศิลปะการแสดง)
สยมภู มุกดีพร้อม (สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว)
บุญเสริม เปรมธาดา (สาขาสถาปัตยกรรม)
สิงห์ อินทรชูโต (สาขาศิลปะการออกแบบ)

จัดแสดง ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2562
(ปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031