นิทรรศการโครงการประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี พ.ศ. 2560

นิทรรศการโครงการประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี พ.ศ. 2560

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี พ.ศ. 2560

งานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 2 “ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์”

และ งานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 “พระพุทธรูปปางเปิดโลก” และ “พระศิวะ”

“ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
. . . หลังจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาที่ดาวดึงส์สวรรค์เสร็จแล้ว ครั้นได้เวลาเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ พระองค์ก็เสด็จมาประทับยืนที่ฐานศีรษะบันไดที่ท้าวโกสีย์ได้เนรมิตบันไดทิพย์ 3 บันไดไว้ในท่ามกลางเทพพรหมบริษัทซึ่งแวดล้อมเป็นบริวาร พระองค์ได้ทรงทำ “โลกวิวรณปาฏิหารย์” เปิดโลก โดยอาการทอดพระเนตรไปในทิศต่างๆ ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างรวมเป็น 10 ทิศ และด้วยพุทธานุภาพ ในทันใดนั้นทุกทิศทุกทางจะแลโล่งตลอดหมดไม่มีอันใดกีดบัง เทวดาในสวรรค์จะมองเห็นมนุษย์ เห็นยมโลก เห็นนรก และมนุษย์ก็มองเห็นเทวดา เห็นสัตว์นรก แม้สัตว์นรกก็มองเห็นมนุษย์ตลอดเทวดาในสวรรค์ พระพุทธเจ้าทรงสำแดงปาฏิหารย์เปิดโลก พร้อมกับเปล่งฉัพพรรณรังสี พระรัศมี 6 ประการเป็นมหาอัศจรรย์
** ที่มา : หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข

.
“พระศิวะ”
. . . พระศิวะ หรือ พระอิศวร เทพผู้ทำลายและสร้างโลก หนึ่งในตรีมูรติหรือเทพเจ้าสูงสุดสามพระองค์ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระองค์เป็นเทพที่เปี่ยมด้วยพลังอำนาจและพระมหากรุณาในหลายๆด้าน อาทิ ทรงส่งเสริมประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรม คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล และทำให้ความดีงามเป็นสิริมงคลเกิดขึ้น ทรงช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ให้ห่ยได้อย่างมหัศจรรย์ ทรงเป็นเทพที่คอยอำนวยพรประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตรและปศุสัตว์ พระองค์ยังทรงเป็นเทพแห่งคีตา เทพเจ้าแห่งการดนตรี การร่ายรำ และในทางตรงข้ามกันอีกบทบาทหนึ่งของพระองค์ คือ มหาเทพแห่งการทำลายล้าง

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น.

จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องแสดงนิทรรศการ 5 และห้องยูแกลเลอรี่ ชั้น 2 


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

(ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail : [email protected]


Petchyodmongkud Art Award Exhibition

Opening reception: 13 Feb 2019 (From 5PM)

Exhibition Period: 2 – 27 February 2019 (Except Mondays and Bank Holidays)

2nd Floor, Ratchadamnoen Contemporary Art Center

E-mail : [email protected]


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031