นิทรรศการ 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล แสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

นิทรรศการ 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล แสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชม
นิทรรศการ 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล ผลงานภาพพิมพ์ 35 ภาพ ที่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย สร้างสรรค์โดยศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นนำจำนวน 23 ท่าน เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี
แสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เครดิตภาพ

ชื่อ          “รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี”

เทคนิค     ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ขนาด       42.6 x 60.1 เซนติเมตร

ศิลปิน จินตนา  เปี่ยมศิริ


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031