บรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (CONTEMPORARY FASHION COMPETITION) การประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2

บรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (CONTEMPORARY FASHION COMPETITION) การประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2

บรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition) การประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักออกแบบเครื่องแต่งกาย และประชาชนทั่วไป นำผ้าไทยอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 209 3753 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2

RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031