ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก”

ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก”

ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก”สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,919,000 บาท และ โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อาทิ

– เหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤต
– การปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต (New Normal) ในมุมมองเชิงบวกและสร้างสรรค์
– การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำรงชีวิต
– การช่วยเหลือ การให้กำลังใจ การเยียวยา และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน
– ฯลฯ

เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และภาพความทรงจำสำหรับคนไทยทั้งประเทศในยามวิกฤตครั้งนี้รายละเอียดโครงการ :http://www.rpst.or.th/covid-19-and-naamjai-photo-contest/
Press Release :http://www.rpst.or.th/covid-19-and-naamjai/

ประกาศจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย :http://ocac.go.th/wp-cont…/…/2020/07/13.-ประกาศผลภาพถ่าย.pdf

ขอให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ติดต่อกลับทางโทรศัพท์หมายเลข 02-209-3755 เพื่อยืนยันและส่งข้อมูลการรับรางวัล ในวันและเวลาทําการ ภายในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 หากท่านไม่ยืนยันในเวลาที่กําหนด ทางคณะผู้จัดฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ : เนื่องจากจำนวนยอดการส่งภาพเข้าร่วมโครงการ ฯ ในประเภท นักเรียน/นักศึกษา มีจำนวนสูงมากและเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่เยาวชนในการพัฒนาและต่อยอดทักษะทางการถ่ายภาพ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติเพิ่มค่าสร้างสรรค์ผลงานสำหรับภาพที่ได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงประเภท นักเรียน/นักศึกษา 101 ภาพ เป็นจำนวนเงิน 101,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,919,000 บาท (จากเดิม 1,81,8000 บาท)

Announcing the winners (Category : Student) of “Thai People and the Endless Kindness” photo contest , one of the highest paid photography competitions in Thailand with approximately $63,900 in total cash prizes.The project is hosted by Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture (Thailand) in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand (RPST).Thanks to everyone who participated and helped make this contest a success!


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031